- Vergaderingen

De FLRCV vergadert drie keer per jaar. Normaliter in februari, mei en november: voor de data zie onder "Kalender". De vergadering in februari is de jaarvergadering.

Voor alle bijeenkomsten wordt vooraf een agenda opgesteld. Van ieder bijeenkomst wordt een verslag en een actiepuntenlijst opgemaakt en bijgehouden. Alle lid-verenigingen ontvangen deze stukken per e-mail.

De vergaderingen worden gehouden in het Hotel-restaurant de Roosterhoeve, Hoekstraat 29, 6116 AW Roosteren. Aanvangstijdstip is steeds 20:00 uur.

Deze bijeenkomsten staan in principe ook open voor gasten. Aanmelden voor het bijwonen van een bijeenkomst kan via het secretariaat:  s