De FLRCV is sinds februari 2017 lid van de EMFU, de European Model Flying Union: http://www.emfu.eu/

De EMFU is opgericht om zeker te stellen dat de 500.000 modelvliegers in Europa goed vertegenwoordigd zijn in de nu plaats vindende onderhandelingen met EASA (European Aviation Safety Agency) m.b.t. de Europese regelgeving.

De EMFU is daarvoor lid van de overkoepelende organisatie EAS (Europe Air Sports). EAS is de Europese koepel van alle luchtsporten en heeft als organisatie o.a. als doel om invloed uit te oefenen op Europese instanties zoals de EASA om verbeteringen in Europese regelgeving aan te brengen op onderwerpen die van belang zijn voor de recreatieve vlieger.

In augustus 2016 heeft de Europese luchtvaartwets-instantie EASA concept regelgeving het licht doen zien om het vliegen met onbemande vliegtuigen te reguleren, met name getriggerd door de sterke opkomst van drones. Deze concept wetgeving zou echter daarbij ook het klassieke modelvliegen in Europa zeer sterk aan banden leggen.

EAS heeft 20 amendementen op de door EASA voorgestelde Basic Regulation ingediend, waarvan er 14 geaccepteerd zijn. Een van de belangrijkste successen is de erkenning van modelvliegers als categorie: zij worden nu specifiek vermeld in de regelgeving. Door de goede veiligheidshistorie van het modelvliegen (met name indien bedreven in clubverband of indien specifieke veiligheidsregels gehanteerd worden) is bereikt dat er een naadloze overgang mogelijk is naar de nieuwe regelgeving, zodat modelvliegen kan blijven plaatsvinden zoals nu. 

Het EASA committee heeft eind februari 2019 ingestemd met de nieuwe regelgeving. Daarop heeft het Europese Commissie vervolgens op 24 mei deze regelgeving formeel goedgekeurd. Publicatie heeft plaastgevonden op 11 juni, zodat op 1 juli een 1-jaars periode aanbreekt waarna de regelgeving van kracht wordt.

Deze geeft de landen 3 mogelijkheden om onbemande vliegtuigen onder te laten vallen:
- de Open Category, A3 
- de Specific Category
- de Certified Category

Daarnaast is er nu ook een zogenaamde "Article-16", waarin het landen wordt toegestaan om specifiek aan modelvliegclubs of –koepels een operationele autorisatie af te geven in overeenstemming met “nationale regelgeving”. Wel dient dat land dan de condities te specificeren waaronder het vliegen mag plaatsvinden. Dit kan de nu bestaande regelgeving voor modelvliegen zijn.

De tekst van de EU wetgeving in het Nederlands is hier te vinden