- Wetgeving

Vanaf 01-01-2021 is de nieuwe Europese regelgeving van kracht geworden.

Wat dit betekent voor modelvliegers wordt in dit leaflet van de FLRCV, KNVvL en SNMV (Samenwerkende Nederlandse Modelvlieg Verenigingen) beknopt uitgelegd. (Ook de rijksoverheid heeft een leaflet hierover gepubliceerd, dat hier  te vinden is).

Daarnaast hebben de 3 koepels ook een gezamenlijk stappenplan gepubliceerd ter ondersteuning van de clubbesturen, dat hier te vinden is.

Voor vliegers die in 2021 bij zusterclubs buiten Nederland willen gaan vliegen, staan tips en adviezen op de website van de EMFU. Klik hier om de website te bezoeken.

De belangrijkste zaken in de nieuwe regelgeving zijn:

  • Vanaf 01-01-2021 moeten piloten zich registreren bij de RDW en hun registratienummer op hun toestellen aanbrengen.
  • Registreren kan daarbij ook, voor alle piloten van een club, gezamenlijk door de club gebeuren; die is dan de "exploitant". Alle piloten krijgen dan hetzelfde exploitant-nummer (zie het stappenplan hierboven voor de voor- en nadelen hiervan).
  • Een vliegbewijs (dat ook op de RDW-website vermeld wordt) is voor modelvliegers die in clubverband op hun veld vliegen (nog) niet nodig: tot 01-09-2023 blijft de Regeling Modelvliegen van kracht, waaronder modelvliegers zonder vliegbewijs hun sport kunnen beoefenen. In de loop van 2022 wordt gekeken of de brevetten als vliegbewijs kunnen dienen en of er daarnaast nog een examen "algemene luchtvaartkennis" nodig is.
  • Piloten, die buiten verenigingsverband willen vliegen, vliegt, vallen onder de EU-regelgeving in de open categorie en hebben een Vliegbewijs A1/A3 nodig. Erkende opleidingsinstituten voor het tegen betaling verkrijgen van een Nederlands vliegbewijs, staan op Dronewatch.

Heb je de opleiding gedaan in Nederland, dan loopt het verkrijgen van een Vliegbewijs via de RDW. Heb je het Vliegbewijs in een ander EU land of Engeland gehaald, dan is dat EU Vliegbewijs in de gehele EU + Engeland en Noorwegen geldig, dus ook in Nederland en hoef je daarvoor niet langs bij de RDW.

Daarnaast bestaat al sinds meer dan 10 jaar de verplichting het modelvliegveld te registreren als "luchthaven", maar dat kan pas nadat het ILT daarvoor een zogenaamd e-formulier ter beschikking heeft gesteld, wat tot nu toe niet het geval is.