- Verzekering

De meeste verzekeringsmaatschappijen staan aarzelend tegenover het verzekeren van modelvliegen. Binnen de FLRCV is een en ander in kaart gebracht.

De clubs van de FLRCV zijn lang verzekerd geweest bij de NKS; deze heeft zich echter eind 2018 opgeheven. Na  de verzekeringsmogelijkheden opnieuw in kaart te hebben gebracht, heeft de FLRCV besloten geen verzekering meer af te sluiten voor de aangesloten clubs. Alle leden dienen een particuliere WA-verzekering te hebben die schade veroorzaakt door modelvliegtuigen dekt.

Bij polis-aanpassing wordt nu vaak ook de nieuwe EU-regelgeving meegenomen, wat tot enige problemen kan leiden. Op onze website staat daar al wat over aangegeven: https://www.modelvliegers.nl/nieuwe-wetgeving-laatste-nieuws De gebruikte formuleringen lijken soms de categorie A3 uit te sluiten. Er wordt echter o.a. verwezen naar “de geldende (EU) wetgeving voor recreatief gebruik”, wat wel weer A3 omvat. De KNVvL, de FLRCV en de SNMV zijn in gesprek met de verzekeraars om dit verduidelijkt te krijgen in hun tekst. Daarnaast, en veel ernstiger, is het feit dat m.n. Allianz (Direct) het maximale gewicht tot 5 kg beperkt in haar nieuwe polis en, na contact, ook niet van plan is dat nog aan te passen. Voor zover we kunnen nagaan is dit de enige verzekeringsmaatschappij die zo ver gaat.