- Bestuurdersaansprakelijkheid

Het thema (bestuurders)aansprakelijkheid verdient aandacht binnen iedere vereniging en dus ook binnen modelvliegverenigingen.

Met betrekking tot dit onderwerp worden actualiteiten regelmatig in de bijeenkomsten besproken en toegelicht. Inmiddels is hierover de nodige documentatie beschikbaar bij het secretariaat: s

Daarnaast is het voor alle clubs nuttig te informeren bij hun gemeente of deze een vrijwilligers-verzekering heeft: de meeste gemeenten maken deel uit van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) waarvoor via Centraal Beheer een vrijwilligersverzekering kan zijn afgesloten: dit is dan “gratis” en verzekert o.a. instructeurs maar ook de bestuurders tegen aansprakelijkheid.