- Arbo & veiligheid

Al meer dan 15 jaar hanteert de FLRCV een veiligheidsmatrix om het veiligheidsbewustzijn en veiligheidsverbetering binnen de aangesloten clubs te stimuleren en zo een veilige beoefening van de modelvliegsport te bewerkstelligen. In deze matrix leggen de aangesloten verenigingen de getroffen maatregelen binnen hun club vast zodat inzichtelijk wordt wat middels reglement is vastgelegd, waarna de matrix regelmatig (jaarlijks) op een van de vergaderingen besproken wordt, waarbij uitwisseling van aanpak plaatsvindt. De matrix wordt daarbij weer van een update voorzien.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat: s