Nieuwe wetgeving / laatste nieuws

Update 01-12-2021:

Ontwikkeling regelgeving

Het Ministerie van I&W is in de afrondende fase om in overleg met de 3 bonden (KNVvL, FLRCV en SNMV) de regelgeving en het zogenaamde handboek te ontwikkelen. Dit proces loopt naar verwachting tot begin 2022. Daarna zal voor alle modelvliegers een online informatiebijeenkomst georganiseerd worden, vermoedelijk op 4 februari 2022, waarna een internetconsultatie geopend zal worden (verwachting: maart 2022).

 

Update 12-02-2021:

Gewichtsbeperking persoonlijke W.A. verzekering

Bij navraag bij de diverse verzekeraars is aan het licht gekomen dat er een beperkt aantal verzekeraars zijn, die, in verband met de nieuwe EU-regelgeving, het maximaal toegestane gewicht van modelvliegtuigen beperkt hebben tot 5 kg. Breng uw leden hiervan op de hoogte!

 

Update 07-01-2021:

W.A. verzekering piloot per 1-1-2021 (EU eisen):

Onduidelijkheid bestaat op dit moment over wijzigingen die worden doorgevoerd in (een aantal) WA-verzekeringen. De tekst en uitleg zijn soms voor meerdere interpretaties vatbaar, waardoor het bijvoorbeeld lijkt dat de categorie A3 niet meer te verzekeren zou zijn. De KNVvL, de FLRCV en de SNMV zijn in gesprek met de verzekeraars om dit verduidelijkt te krijgen.

  • Voor modelluchtvaartuigen tot 20 kg zou uw huidige W.A. gezinsverzekering toereikend moeten zijn.
  • Voor modelluchtvaartuigen van 20 kg of meer (max. 25 kg voor een modelluchtvaartuig) dient volgens de EU regelgeving de W.A. verzekering te voldoen aan de EU verordening nr. 785/2004. Raadpleeg uw verzekeraar voor nadere informatie hierover.

 Zie verder onder "wetgeving". 

 

Update 01-01-2021:

Exploitatienummer voor clubs:

Het blijkt dat als clubs een exploitantennummer willen aanvragen, zij dit met EHerkenning moeten doen als niet-persoonlijke rechtspersoon. Voor de kosten daarvan zie de RDW-website.