Nieuwe wetgeving / laatste nieuws

Update 02-12-2023:

Ontwikkeling regelgeving

Wij ontvingen van het Ministerie bericht dat de ingangsdatum van de nieuwe regeling met 3 maanden opschuift.

Dat betekent dat de nieuwe regeling pas actief wordt per 1 april 2024. Vanaf die datum kunnen vergunningen worden aangevraagd. De (oude) Regeling Modelvliegen vervalt dan per 1 oktober 2024.

 

Update 19-10-2023:

Ontwikkeling regelgeving

In een face-to-face bijeenkomst van de 3 bonden met het Ministerie in juli is een gewijzigde benadering overeengekomen: er zal geen gebruik gemaakt gaan worden van het "handboek". Daarvoor in de plaats zal de Regeling Modelvliegen vervangen gaan worden door een (nieuwe) Regeling Modelluchtvaartclubs- en verenigingen, waarin de randvoorwaarden voor verkrijging van een vergunning zullen worden vastgelegd. Deze randvoorwaarden zullen met name veiligheidsdoelstellingen zijn, waaraan de clubs moeten voldoen, aan te tonen middels hun interne documenten.

De verwachting is dat de nieuwe regeling pas actief wordt per 1 januari 2024. Vanaf die datum kunnen vergunningen worden aangevraagd. De (oude) Regeling Modelvliegen vervalt dan per 1 juli 2024.

 

Update 31-05-2023:

Ontwikkeling regelgeving

In aanloop naar de 2 online-informatiesessies in april over de nieuwe regelgeving, het handboek en de vergunning door het ILT hebben de 3 bonden zich gedistantieerd van het “handboek” zoals toegezonden t.b.v. de sessies. De bonden hebben aangegeven moeite te hebben met de werkwijze en inrichting van de regeling en het vergunningstelsel voor modelvliegclubs. Een hernieuwd overleg hierover met het Ministerie is voorlopig gepland voor eind juni.

De start van de aanvraagperiode voor een vergunning en de inwerkingtreding van de regelgeving schuift hierdoor ook verder door en het desbetreffende tijdstip kan voorlopig niet aangegeven worden.

 

Update 14-03-2023:

Ontwikkeling regelgeving

De 3 koepels hebben de, voor hen finale, conceptversie van het handboek aangeboden aan het ministerie met de vraag voor een afspraak ter verdere afstemming. Die afspraak heeft helaas nog niet plaatsgevonden, waardoor nu de internetconsultatie parallel is gaan lopen. Zo staat de vraag open waarom alle clubs vrijwel identieke handboeken zouden moeten gaan aanleveren voor het verkrijgen van de vergunning. Ook de kosten voor het verkrijgen van de vergunning zal zeker onderwerp zijn.

De internetconsultatie over de nieuwe regelgeving liep tot 6 maart en is inmiddels dus afgesloten.

Het ILT houdt in april 2 online-informatiesessies over de nieuwe regelgeving, het handboek en de vergunning, open voor alle clubbesturen. 

Het aanvragen van een vergunning is mogelijk vanaf 1 april tot 1 september.

 

Update 06-11-2022:

Ontwikkeling regelgeving

Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal het vanaf 01-04-2023 mogelijk worden om een vergunning aan te vragen. Uiterlijk  01-09-2023 dient deze dan in het bezit te zijn van de verenigingen om te mogen vliegen. Tot dan geldt nog de oude regeling.

 

Update 25-04-2022:

Erkenning modelvliegterreinen

Het Ministerie van I&W heeft bevestigd dat een al bestaand bewijs, afgegeven door de gemeente, gebruikt kan worden om aan te tonen dat de gemeente op de hoogte is van de modelvliegactiviteiten. Dat hoeft dus niet per se een VGB te zijn. 

 

Update 15-02-2022:

Ontwikkelingling regelgeving

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft bekend gemaakt dat de ingangsdatum van de nieuwe regelgeving uitgesteld is tot 01-09-2023. Oorspronkelijk zouden onze modelvliegclubs in december 2022 allemaal een vergunning moeten hebben aangevraagd c.q. ontvangen hebben van ILT.  Dat is dus nu verschoven naar september 2023!  De reden hiervoor is dat het ze, door persoonlijke omstandigheden bij I&W/ILT, helaas niet lukt om alles op tijd af te ronden. Daarom gaan ze bij EASA uitstel aanvragen voor de datum van inwerkingtreding van de regeling.

 

Update 01-12-2021:

Ontwikkeling regelgeving

Het Ministerie van I&W is in de afrondende fase om in overleg met de 3 bonden (KNVvL, FLRCV en SNMV) de regelgeving en het zogenaamde handboek te ontwikkelen. Dit proces loopt naar verwachting tot begin 2022. Daarna zal voor alle modelvliegers een online informatiebijeenkomst georganiseerd worden, waarna een internetconsultatie geopend zal worden (verwachting: maart 2022).

 

Update 12-02-2021:

Gewichtsbeperking persoonlijke W.A. verzekering

Bij navraag bij de diverse verzekeraars is aan het licht gekomen dat er een beperkt aantal verzekeraars zijn, die, in verband met de nieuwe EU-regelgeving, het maximaal toegestane gewicht van modelvliegtuigen beperkt hebben tot 5 kg. Breng uw leden hiervan op de hoogte!

 

Update 07-01-2021:

W.A. verzekering piloot per 1-1-2021 (EU eisen):

Onduidelijkheid bestaat op dit moment over wijzigingen die worden doorgevoerd in (een aantal) WA-verzekeringen. De tekst en uitleg zijn soms voor meerdere interpretaties vatbaar, waardoor het bijvoorbeeld lijkt dat de categorie A3 niet meer te verzekeren zou zijn. De KNVvL, de FLRCV en de SNMV zijn in gesprek met de verzekeraars om dit verduidelijkt te krijgen.

  • Voor modelluchtvaartuigen tot 20 kg zou uw huidige W.A. gezinsverzekering toereikend moeten zijn.
  • Voor modelluchtvaartuigen van 20 kg of meer (max. 25 kg voor een modelluchtvaartuig) dient volgens de EU regelgeving de W.A. verzekering te voldoen aan de EU verordening nr. 785/2004. Raadpleeg uw verzekeraar voor nadere informatie hierover.

 Zie verder onder "wetgeving". 

 

Update 01-01-2021:

Exploitatienummer voor clubs:

Het blijkt dat als clubs een exploitantennummer willen aanvragen, zij dit met EHerkenning moeten doen als niet-persoonlijke rechtspersoon. Voor de kosten daarvan zie de RDW-website.