Lidmaatschap

Lidmaatschap van de FLRCV staat open voor verenigingen die de modelvliegsport een warm hart toedragen en die als belanghebbend gekenmerkt kunnen worden. Op voordracht van het bestuur van de FLRCV kunnen zij door de algemene vergadering als lid worden toegelaten.

Wel dienen deze verenigingen in de Federatie-regio (zuidoostelijk Noord-Brabant en Limburg) te liggen. De achtergrond daarvan is het werkmodel van de Federatie, waarbij elke lid-vereniging een actieve bijdrage levert aan het op een hoger plan brengen van het modelvliegen, waaronder met name ook alle veiligheidsaspecten. Dit model kan enkel succesvol zijn indien de clubs goed met elkaar kunnen communiceren en dus niet te ver van elkaar liggen vanuit het "bestuurscentrum" midden-Limburg.

De lid-verenigingen betalen jaarlijks een bescheiden contributie van circa € 50 per club.
Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat: s