EMFU     emfu

De FLRCV is sinds februari 2017 lid van de EMFU, de European Model Flying Union: http://www.emfu.eu/

De EMFU is opgericht om zeker te stellen dat de 500.000 modelvliegers in Europa goed vertegenwoordigd zijn in de onderhandelingen met EASA (European Aviation Safety Agency) m.b.t. de Europese regelgeving.

De EMFU is daarvoor lid van de overkoepelende organisatie EAS (Europe Air Sports). EAS is de Europese koepel van alle luchtsporten en heeft als organisatie o.a. als doel om invloed uit te oefenen op Europese instanties zoals de EASA om verbeteringen in Europese regelgeving aan te brengen op onderwerpen die van belang zijn voor de recreatieve vlieger.

Sinds augustus 2016 is de EMFU en EAS actief om bij EASA en de Europese Commissie de regelgeving dusdanig bij te sturen dat het klassieke modelvliegen in Europa niet aangetast wordt.

Per 1 juli 2019 is de regelgeving wet geworden en krijgen de lidstaten 1 jaar de tijd om deze te implementeren. Door de Corona-pandemie is die termijn inmiddels met een half jaar verlengd.

Speciaal voor modelvliegers is een zogenaamde "Article-16" opgenomen, die landen toestaat om specifiek aan modelvliegclubs of –koepels een operationele autorisatie af te geven in overeenstemming met “nationale regelgeving”. Wel dient dat land dan de condities te specificeren waaronder het vliegen mag plaatsvinden. Dit is onderwerp van gesprek tussen de FLRCV, de KNVvL en de SNMV enerzijds en het Ministerie van I&W anderzijds.

In 2022 heeft de EASA gevraagd aan de EMFU om een leidraad m.b.t. "article-16" op te stellen voor de Europese overheden, zodat zij geholpen worden in hun implementatie van de regelgeving voor modelvliegen. Deze leidraad is inmiddels gereed.

De tekst van de EU wetgeving in het Nederlands is hier te vinden