Brevetten

Om een veilige beoefening van de modelvliegsport te garanderen is binnen de Federatie Limburgse RC Vliegers een brevetregeling tot stand gekomen waarin eenduidig de criteria zijn vastgelegd waaraan een (toekomstig) modelpiloot minimaal moet voldoen.

De regeling is vastgelegd in een document waarin de aan de piloot te stellen eisen zijn vastgelegd, voorzien van een examenmethode en een bijhorend waarderingssysteem.

Het behelst hier echter de minimum eisen. Verenigingen met lokale beperkingen of anderszins kunnen te allen tijde de eisen naar boven bijstellen. Het FLRCV-vliegbrevet wordt door alle aangesloten verenigingen erkent. Bij twijfel over de vaardigheden van een individuele modelpiloot, of bij bijzonderheden rondom het vliegveld en/of locatie, is alle verenigingen het recht voorbehouden een individuele modelpiloot een testvlucht onder toezien te laten afleggen.

De eindverantwoordelijkheid voor het verstrekken van het brevet ligt bij het clubbestuur, die daartoe de brevetten ondertekent. Zij hebben het examineren gedelegeerd aan hun instructeurs/examinatoren, waarna de club het brevet in het centrale elektronische brevettenregistratiesysteem invoert en het brevet kan uitprinten. Om de 5 jaar verstrijkt de geldigheidsduur van de brevetten en dienen deze geactualiseerd te worden door de clubs en opnieuw te worden uitgegeven.De gegevens zoals die in het centrale brevettenregistratiesysteem worden opgeslagen zijn onderworpen aan de AVG; daartoe heeft de FLRCV een Privacy Policy opgesteld die hier te lezen is.

De brevetten van de FLRCV en die van de KNVvL en de VLM worden wederzijds erkend

De brevetregeling is op deze site te lezen als .pdf bestand.