Voorzitter  '-  
 Secretaris  Hans Krijne  
 Penningmeester  Albert Smits  
 Vice-voorzitter  Rob Extra  
 Bestuurslid  Joan Marsman  
 Bestuurslid  Hans Rijns  
     
 Webmaster  Joan Marsman